Organització: els Comitès Nació Catalana

El Cens està organitzat i custodiat pels Comitès Nació Catalana, una organització de la societat civil que compta amb el suport de l’Associació Convenció per la Independència Nacional. No és un partit, i no participa a les eleccions organitzades dins dels sistemes polítics dels dos estats.

Els Estatuts dels primers Comitès, registrats el juliol del 1998

Segons els Estatuts dels primers Comitès registrats el juliol del 1998, la finalitat d’aquests, en llurs àmbits d’actuació, és contribuir a promoure i facilitar l’organització autònoma dels membres de la Nació catalana per fer valer llur legitimitat col·lectiva com a Poble; per organitzar entre els seus membres les votacions, eleccions i altres formes de consulta democràtica que considerin adients. A títol d’exemples no limitatius, aquestes votacions i consultes democràtiques podran tenir per objecte la conveniència de redactar un projecte de Constitució catalana i d’adoptar-lo, o el d’exercir el Dret a l’autodeterminació com a nacionals catalans, a fi de dotar la Nació catalana dels instruments jurídics necessaris per presentar-se davant la Comunitat internacional i ser reconeguda i presa en consideració com a subjecte de Dret internacional.

Els Comitès no tenen afany de lucre.

Els Comitès es podran federar amb altres entitats amb noms i/o finalitats similars, a fi de formar una Federació d’àmbit més ampli.

Internacionalitzar el “cas català” des d’un bloc plural i obert a tots

Com definir breument aquest moviment de la societat civil? Tot seguit n’enumerem quatre característiques essencials:

  • Una forma d’internacionalitzar el “cas català” sense haver de recórrer a la violència com moltes nacions sotmeses per merèixer la mediació.
  • Un bloc català, plural i obert a tots, fora dels marcs polítics espanyol i francès i de les divisions entre catalans que aquells marcs propicien.
  • És compatible i paral·lel amb l’actuació dels partits polítics catalans.
  • Un procediment “de reserva” en cas que els parlaments i consells dels sistemes polítics espanyol i francès no organitzin l’autodeterminació efectiva del Poble de la Nació catalana sobre la independència.